Martina Mojzesová vydavatelka, DTP, sazba

Vystudovala FAST VUT v Brně, ale v projekci působila pouze rok. Zásadní pro ni bylo především setkání s budoucím manželem (jehož dnešní tvorbu můžete vidět na www.lmatelier.cz), který ji nasměroval k vydavatelství Computer Press. Od té doby se pohybuje v oblasti přípravy a vydávání časopisů, publikací a tiskovin vůbec.

V Computer Pressu nejprve působila jako odpovědná redaktorka časopisu CAD&Graphics (později Computer Design, orientovaného na počítačové produkty pro stavebnictví a strojírenství), poté vedla redakci počítačové literatury. V období mateřské dovolené se podílela na sazbě publikací pro vydavatelství Grada Publishing, Computer Press i pro několik dalších firem (například katalog M+R firmy Elektrodesign ventilatory apod.), dělala jazykové korektury. Po mateřské dovolené působila osm let jako OSVČ (sazba a DTP, jazykové korektury), nadále spolupracovala s vydavatelstvími i dalšími subjekty, mezi nimiž dominovalo Vydavatelství ERA a jeho literatura o architektuře, stavebnictví a psychologii. Jejíma rukama prošla až na několik výjimek prakticky veškerá jeho produkce.

Je matkou dcer Elišky a Šárky.

Hana Hozová redaktorka

Vystudovala sociologii a sociální práci a politiku na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Po půlroční praxi v marketingové firmě, kde se zabývala průzkumem trhu, se rozhodla věnovat psaní.

Začala jako elévka v jihomoravském deníku Dnes (tehdy Mladá fronta), poté nastoupila do vydavatelství Computer Press jako redaktorka tehdy se rozjíždějícího, dnes známého internetového knihkupectví Vltava (www.vltava.cz). Zanedlouho zatoužila po něčem novém a stala se šéfredaktorkou společenského internetového časopisu Pauza. Z tohoto období si odnesla poznání, že ji baví rozjíždět nové věci a vést projekty až do zdárných konců, což se jí hodilo hned v dalším zaměstnání. Od července 2001 začala pracovat jako redaktorka v nově vzniklém Vydavatelství ERA. Nejprve měla na starosti psychologicky zaměřenou literaturu a později i literaturu stavební, která tvořila základ edičního plánu vydavatelství. Postupně se propracovala až na místo šéfredaktorky knižní redakce, kterou řídila až do odchodu na mateřskou dovolenou. Redigovala ke dvěma stovkám knih.

Je matkou dcer Rozárky a Viktorky.

Pavlína Zelníčková redaktorka

Vystudovala obory čeština a estetika na FF MU v Brně a poté byla přijata na doktorský program (estetika, zatím nedokončeno). Už její prarodiče pracovali v oboru knihkupectví a typografie, vztah ke knihám, literatuře a humanitním oborům ji proto formuje od raného dětství.

Její profesní život počal „humanitně“ zaměřenými brigádami (průvodkyně po památkách slavkovského bojiště, různé práce v tiskárně, knihárně apod.), pokračoval externí spoluprací s vydavatelstvími a grafickými studii: jazykové korektury, překlady, úpravy, editace a vytváření textů (graf. studio Conny Color, ekumenické nakladatelství Nová naděje, vydavatelství Computer Press – periodika Connect!, Osobní finance, Computer Design, e-Biz/BIZ, Mobility, Aktivně, DIGIfoto) a s krátkou odbočkou do referátu zahraničních studií FAVU VUT a administrativy rodinné stavebně-inženýringové společnosti vyvrcholil v brněnském Vydavatelství ERA.

Zde působila jako redaktorka knižní redakce a mimo stavebně a architektonicky zaměřené publikace se věnovala především populárně naučné literatuře o zdraví a životním stylu a tématům souvisejícím s rodinou a dětmi.

Je matkou synů Matěje, Štěpána a Dominika.

Martina Mojzesová 731 486 561 mojzesova@mm-publishing.cz

Hana Hozová 737 347 180 hozova@mm-publishing.cz

Pavlína Zelníčková 604 254 623 zelnickova@mm-publishing.cz