Nabízíme zpracování jakékoli publikace „na klíč“ – dokážeme najít vhodného autora (pokud je třeba), za- jistit knize vysokou odbornou i grafickou úroveň, zpracovat text po jazykové stránce a doplnit ji ilus- tracemi – fotografiemi,  kresbami, výkresy i schématy. Spolupracujeme s rychlými a kvalitními tiskárnami.

MM publishing se věnuje i vydávání vlastních publikací o architektuře, psychologii, knihám o zdraví a životním stylu, zahradní a bytové architektuře, publikacím pro děti apod., jak můžete vidět v našich referencích. Stále pro vás objevujeme nová témata – žádné nám není cizí!

Související dílčí služby:
tvorba a editace textů
jazykové korektury
 sazba a DTP – předtisková
příprava
   publikací i veškerých dalších tiskovin
úprava a retuše fotografií, výkresů, schémat
příprava textů pro webové stránky

Vydavatelství MM Publishing je aktivitou grafického a kreativního studia LM Atelier, které pro nás zajišťuje veškerou grafiku – ilustrace, obálky publikací, webovou grafiku apod.